2013 Hội chợ tết

Sydney Region

Tiết mục: Lễ mừng Australian Day
Ngày:26/1/2013 ( thứ Bảy)
Thời gian: 4pm-9pm
Tại: Garrison Point, Georges Hall
Hoạt động: Lễ tuyên thệ nhập tịch , nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát đặc sắc ,trò chơi thiếu nhi,ẩm thực.
Phí: miễn phí
Tiết mục: Lễ mừng Australian Day
Ngày:26/1/2013 ( thứ Bảy)
Thời gian: 10am-4pm
Tại: Oatlek Park
Hoạt động: Lễ tuyên thệ nhập tịch , nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát đặc sắc ,trò chơi thiếu nhi,ẩm thực.
Phí: miễn phí
Tiết mục: Lễ mừng Australian Day
Ngày:26/1/2013 ( thứ Bảy)
Thời gian: 10am-9pm
Tại: Carss Bush Park
Hoạt động: Lễ tuyên thệ nhập tịch , nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát đặc sắc ,trò chơi thiếu nhi,ẩm thực, bắn pháo bông.
Phí: miễn phí
Tiết mục: Hội chợ Tết Fairfield ShowGround
Ngày:1,2,3/2/2013 (Thứ sáu,Thứ bảy và Chủ nhật)
Thời gian: 9am-12:00am ( thứ sáu bắt đầu từ 4:00pm)
Tại: Fairfield ShowGround , Cabramatta
Hoạt động: nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát truyền thống đặc sắc ,trò chơi thiếu nhi,ẩm thực Việt Nam, Trung Hoa…
Phí: miễn phí
Tiết mục: Hội chợ Tết Hustville
Ngày:2/2/2013( Thứ bảy)
Thời gian: 10am-4pm
Tại: Forest Rd, Hurtsville
Hoạt động: nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát truyền thống đặc sắc ,trò chơi thiếu nhi,ẩm thực Việt Nam, Trung Hoa…
Phí: miễn phí
Tiết mục: Hội chợ Tết Sydney
Thời gian:8/2/2013 (Khai mạc thứ sáu) 4pm-10:00pm
Thời gian:9,10/2/2013 ( thứ bảy và chủ nhật) từ 11:00am -10:00pm
Tại: Belmore Park
Hoạt động:hội chợ lớn nhất tại Sydney , nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát dân tộc , ngày 9/2/2013 TVBA tổ chức thi hát Karaoke, ẩm thực….
Phí: miễn phí
Tiết mục: Hội chợ Tết Bankstown
Ngày:9/2/2013( Thứ bảy)
Thời gian: 10am-3pm
Tại: Bankstown city Plaza
Hoạt động: nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát truyền thống đặc sắc ,trò chơi thiếu nhi,ẩm thực Việt Nam, Trung Hoa…
Phí: miễn phí
Tiết mục: chung kết thi hát Karaoke đón năm mới
Ngày:9/2/2013 ( Thứ bảy)
Thời gian: 5pm-9pm
Tại: Belmore park
Hoạt động: thí sinh vào vòng chung kết sẽ thi hát với nhau tranh giải quán quân, giải thưởng phong phú, ngoài ra còn có những thí sinh từ cuộc thi hát người Hoa toàn cầu biễu diễn.
Chi tiết: www.tvb.com.au
Phí: miễn phí
Tiết mục: Hội chợ Tết Parramatta
Ngày:15/2/2013 ( Thứ sáu)
Thời gian: 5pm-9:30pm
Tại: Church St South
Hoạt động: nhiều tiết mục âm nhạc, ẩm thực Quốc tế,múa lân..
Phí: miễn phí
Tiết mục: Hội chợ Tết Burwood
Ngày:16/2/2013( Thứ bảy)
Thời gian: 5pm-9pm
Tại: Burwood park, Burwood
Hoạt động: nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát truyền thống đặc sắc ,pháo bông,trò chơi thiếu nhi,ẩm thực , thần tài giá lâm.
Phí: miễn phí
Tiết mục: Hội chợ Tết Cabramatta
Ngày 16,17/2/2013 (Thứ bảy và Chủ nhật)
Thời gian: 9am-5pm
Tại: Freedom Plaza , Cabramatta
Hoạt động: nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát truyền thống đặc sắc ,pháo bông,trò chơi thiếu nhi,ẩm thực , thần tài giá lâm.
Phí: miễn phí
Tiết mục: Hội chợ Tết Chatswood
Ngày:16/2/2013( Thứ bảy)
Thời gian: 9am-5pm
Tại: Chatswood Mall , Willoughby
Hoạt động: nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát truyền thống đặc sắc ,pháo bông,trò chơi thiếu nhi,ẩm thực , thần tài giá lâm.
Phí: miễn phí
Tiết mục: Diễu hành hoa đăng đón năm mới
Ngày:17/2/2013 ( Chủ nhật)
Thời gian: 8pm-10pm
Tại: bắt đầu từ hội đồng thành phố Sydney, đi qua trung tâm Sydney, China Town , đến Cockle Bay
Hoạt động: Lễ hội đón năm mới của hội đồng thành phố Sydney là hoạt động chào mừng lớn nhất bên ngoài Á châu , đêm đó sẽ có hàng ngàn người diễu hành, ngoài ra còn có nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới biểu diễn. Diễu hành lúc 7h45 từ hội đồng thành phố Sydney , đi qua trung tâm thành phố, China Town, 9h30 đến Darling Harbour , bắt đầu hiệu lệnh bắn pháo bông, là buổi diễu hành năm mới lớn nhất .
Chi tiết: www.sydneychinesenewyear.com
Phí: miễn phí
Tiết mục: Hội chợ Tết Kogarah
Ngày:21/2/2013 ( Thứ năm)
Thời gian: 5pm-9pm
Tại: Trung tâm thành phố Kogarah
Hoạt động: nhiều tiết mục âm nhạc, múa lân, tạp kĩ, võ thuật, ẩm thực, rút thăm may mắn
Phí: miễn phí
Tiết mục: Lễ hội đua thuyền rồng
Ngày:23 và 24/2/2013 ( Thứ bảy và chủ nhật)
Thời gian: 8am-5pm
Tại: Cockle Bay, Darling Harbour
Hoạt động: hơn 100 đội đua cùng nhau tranh tài, gay cấn hồi hộp.
Phí: miễn phí
Tiết mục: Lễ hội đua thuyền rồng
Ngày:23 và 24/2/2013 ( Thứ bảy và chủ nhật)
Thời gian: 8am-5pm
Tại: Cockle Bay, Darling Harbour
Hoạt động: hơn 100 đội đua cùng nhau tranh tài, gay cấn hồi hộp.
Chi tiết: www.sydneychinesenewyear.com
Phí: miễn phí
Tiết mục: Hội chợ Tết Eastwood
Ngày 23/2/2013 ( thứ bảy)
Thời gian: 9am-5pm
Tại: Eastwood Plaza, Eastwood
Hoạt động : thi nấu ăn, múa lân , múa rồng, ẩm thực, nhiều tiết mục biểu diễn phong phú.
Phí: miễn phí

Melbourne Region

Tiết mục: Hội chợ Tết St Albans
Ngày:13/1/2013 ( Chủ nhật)
Thời gian: 10am-10pm
Tại: Alfrieda St, St Albans
Hoạt động: nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát đặc sắc ,trò chơi thiếu nhi,ẩm thực Việt Nam, bắn pháo bông.
Phí: miễn phí
Tiết mục: Hội chợ Tết Footscray
Ngày:20/1/2013 ( Chủ nhật)
Thời gian: 10am-10pm
Tại: Hopkins St, St Albans
Hoạt động: nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát đặc sắc ,trò chơi giải trí,ẩm thực Việt Nam,
Phí: miễn phí
Tiết mục: Hội chợ Tết Sandown Park
Ngày:26,27/1/2013 (Thứ bảy và Chủ nhật)
Thời gian: 9am-10pm
Tại: Sandown Race Course
Hoạt động: nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát truyền thống đặc sắc ,trò chơi thiếu nhi,ẩm thực Việt Nam, bắn pháo bông, múa lân , múa rồng.
Phí: miễn phí
Tiết mục: Hội chợ Tết Richmond
Ngày:27/1/2013 ( Chủ nhật)
Thời gian: 10am
Tại: Victoria st Richmond
Hoạt động: nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát truyền thống đặc sắc ,trò chơi thiếu nhi,ẩm thực Việt Nam, bắn pháo bông, múa lân , múa rồng.
Phí: miễn phí
Tiết mục: Hội chợ Tết Springvale
Ngày:3/2/2013 ( Chủ nhật)
Thời gian: 9am-10pm
Tại: Buckingham Ave, Springvale
Hoạt động: Nhiều hoạt động phong phú , múa lân, múa rồng, ẩm thực…
Phí: miễn phí
Tiết mục: Hội chợ Tết Boxhill
Ngày:9/2/2013( Thứ bảy)
Thời gian: 3pm-3am
Tại: Station st.Boxhill
Hoạt động: tiết mục phong phú,múa lận , khách mời bí mật, thần tài giá lâm, liêc tục 12 tiếng cùng bạn qua năm mới.
Phí: miễn phí
Tiết mục: đón xuân của chùa Quang Minh
Ngày:9/2/2013( Thứ bảy)
Thời gian: 7pm-1am
Tại: Burke St, Braybrook
Hoạt động: tiết mục biểu diễn phong phú,nhiều gian hàng đặc sắc , ẩm thực…
Phí: miễn phí
Tiết mục: Hội chợ Tết China Town
Ngày:10/2/2013( Chủ nhật)
Thời gian: 9am-10pm
Tại: China town, Little bourke St
Hoạt động: tiết mục biểu diễn phong phú,nhiều trò chơi hấp dẫn, ẩm thực…
Phí: miễn phí