2014 CNY Hội chợ Tết
 
 
Calendar
Tháng 1 năm 2014
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
Hội chợ tết Hurstville
Thời gian:Từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày 18 tháng 1 năm 2014
Tại:Forest Road, Hurstville
Hoạt động:nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát truyền thống đặc sắc ,trò chơi thiếu nhi,ẩm thực Việt Nam, Trung Hoa.
Phí:miễn phí

Hội chợ tết Bankstown
Thời gian:Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày 18 tháng 1 năm 2014
Địa điểm:Bankstown City Plaza
Hoạt động:nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát truyền thống đặc sắc ,trò chơi thiếu nhi,ẩm thực Việt Nam, Trung Hoa.
Phí:miễn phí
19 20 21 22 23 24 25
CNY 2014 Tết Nguyên Đán
Thời gian:Thứ 7 ngày 25 tháng 1 năm 2014
Tại:Belmore Park, Hay st, Sydney
Phí:miễn phí
 
26 27 28 29 30 31  
Tháng 2 năm 2014
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
  1
Hội chợ tết Cabramatta - Fairfield Council
Thời gian:Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày 1 tháng 2 năm 2014
Tại:Freedom Plaza, Cabramatta
Hoạt động:nhiều tiết mục âm nhạc, múa lân, tạp kĩ, võ thuật, ẩm thực, trò
Phí:miễn phí
 
2

Cabramatta

more

Hội chợ tết Cabramatta - Fairfield Council
Thời gian:Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày 1 tháng 2 năm 2014
Tại:Freedom Plaza, Cabramatta
Hoạt động:nhiều tiết mục âm nhạc, múa lân, tạp kĩ, võ thuật, ẩm thực, trò
Phí:miễn phí

3 4 5 6 7
Hội chợ tết Paramatta
Thời gian:Ngày 7 tháng 2 năm 2014
Tại:Church Street South,Parramatta
Hoạt động:nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát truyền thống đặc sắc ,trò chơi thiếu nhi,ẩm thực Việt Nam.
Phí:miễn phí

Hội chợ Tết Fairfield ShowGround
Thời gianNgày 7 tháng 2 năm 2014
Tại:Fairfield Showground, Prairiewood
Hoạt động:nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát truyền thống đặc sắc ,trò chơi thiếu nhi,ẩm thực Việt Nam.
Phí:miễn phí
8
Hội chợ Tết Fairfield ShowGround
Thời gianNgày 7 tháng 2 năm 2014
Tại:Fairfield Showground, Prairiewood
Hoạt động:nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát truyền thống đặc sắc ,trò chơi thiếu nhi,ẩm thực Việt Nam.
Phí:miễn phí

Hội chợ Tết Chatswood
Thời gian:Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày 8 tháng 2 năm 2014
Tại:Chatswood Mall, Willoughby
Hoạt động:nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát truyền thống đặc sắc ,pháo bông,trò chơi thiếu nhi,ẩm thực , thần tài giá lâm.
Phí:miễn phí

Lễ hội đua thuyền rồng
Thời gian:Ngày 8 tháng 2 năm 2014
Tại:Cockle Bay , Darling Harbour
Hoạt động:hơn 100 đội đua cùng nhau tranh tài, gay cấn hồi hộp.
Chi tiết:sydneychinesenewyear.com
Phí:miễn phí
 
9
Hội chợ Tết Fairfield ShowGround
Thời gian:Ngày 7 tháng 2 năm 2014
Tại:Fairfield Showground, Prairiewood
Hoạt động:nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát truyền thống đặc sắc ,trò chơi thiếu nhi,ẩm thực Việt Nam.
Phí:miễn phí

Lễ hội đua thuyền rồng
Thời gian:Ngày 8 tháng 2 năm 2014
Tại:Cockle Bay , Darling Harbour
Hoạt động:hơn 100 đội đua cùng nhau tranh tài, gay cấn hồi hộp.
Chi tiết:sydneychinesenewyear.com
Phí:miễn phí
 
10 11 12 13 14 15

Eastwood

more

Hội chợ Tết Eastwood
Thời gian:từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều 23/2/2013
Tại:Eastwood Plaza, Eastwood
Hoạt động:thi nấu ăn, múa lân , múa rồng, ẩm thực, nhiều tiết mục biểu diễn phong phú.
Phí:miễn phí
 
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
Tháng 1 năm 2014
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
  1 2 3 4
5

St Albans

more

Hội chợ Tết St Albans
Thời gian:Từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối ngày 5 tháng 1 năm 2014
Tại:Alfrieda Street, St Albans
Hoạt động:nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát đặc sắc ,trò chơi thiếu nhi,ẩm thực Việt Nam, bắn
Phí:miễn phí
 
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19

Richmond

more

Hội chợ Tết Richmond
Thời gian:Ngày 19 tháng 1 năm 2014
Tại:Victoria Street, Richmond
Hoạt động:nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát truyền thống đặc sắc ,trò chơi thiếu nhi,ẩm thực
Phí:miễn phí
 
20 21 22 23 24 25
26

Springvale

more

Hội chợ Tết Springvale
Thời gian:Ngày 26 tháng 1 năm 2014
Tại:Buckingham Ave, Springvale
Hoạt động:Nhiều hoạt động phong phú , múa lân, múa rồng, ẩm thực
Phí:miễn phí
 
27 28 29 30 31  
Tháng 2 năm 2014
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
  1
2

Footscray

Hội chợ Tết Footscray
Thời gian:Từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối ngày 2 tháng 2 năm 2014
Tại:Hopkins St, Footscray
Hoạt động:nhiều tiết mục âm nhạc, ca hát đặc sắc ,trò chơi giải trí,ẩm thực Việt Nam
Phí:miễn phí
 
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
Tháng 1 năm 2014
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24

Rocklea

more

Hội chợ Tết Brisbane
Thời gian:Ngày 24 tháng 1 năm 2014
Tại:Rocklea Showground ,1430 Ipwich service Rd and Goburra st, Rocdlea
Hoạt động:Nhiều hoạt động phong phú , múa lân, múa rồng, ẩm thực
Phí:miễn phí
 
25

Rocklea

more

Hội chợ Tết Brisbane
Thời gian:Ngày 25 tháng 1 năm 2014
Tại:Rocklea Showground ,1430 Ipwich service Rd and Goburra st, Rocdlea
Hoạt động:Nhiều hoạt động phong phú , múa lân, múa rồng, ẩm thực
Phí:miễn phí
 
26 27 28 29 30 31  
Tháng 2 năm 2014
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
Tháng 1 năm 2014
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Tháng 2 năm 2014
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
  1
2 3 4 5 6 7 8

TBC

more

TBC
Thời gian:Ngày 8 tháng 2 năm 2014
Tại:TBC
Hoạt động:ca múa nhạc, trò chơi, ẩm thực
Phí:miễn phí
 
9

TBC

more

TBC
Thời gian:Ngày 9 tháng 2 năm 2014
Tại:TBC
Hoạt động:ca múa nhạc, trò chơi, ẩm thực
Phí:miễn phí
 
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28